top of page
  • תמונת הסופר/תמירי אמויאל

בניין Telus Garden

בוונקובר – קנדה

קנדה Telus Garden בניין
קנדה Telus Garden בניין

גן טלוס שבוונקובר הוא המבנה היפה והשאפתני ביותר שנבנה בעיר. הוא כל כך ירוק, שהוא זכה בציון הגבוה ביותר בתואר למנהיגות בשימור אנרגיה ועיצוב סביבתי חודש לפני פתיחתו. הפיתוח שלו כולל מגדלי משרדים, מגדל מגורים ועוד חלל גדול לחנויות מקומיות.


הוא כולל גם גינת מזון קהילתית, מערכת לאגירת מי גשמים ומערכת אנרגיה מחוזית הכוללת אגירת חום ממרכז המידע השכן של טלוס לחימום וקירור המשרדים שבמגדלים ו-300 פאנלים סולריים. במבנה יש גם עמדות הטענה לרכבים חשמליים ו-3 ק"מ של שטח חיצוני המלא ב-1,000 זנים שונים של צמחים. כפי שתוכלו לראות בסרטון, הושם דגש חזק על השראה מהטבע בעת הבנייה והעיצוב. אדריכלות - אנריקז ושות'

0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page