top of page

Acerca de

About

נפלא :)
קיבלתם החלטה נכונה

רגע לפני הורדת המדריך, רק רוצה להזכיר לכם,

בכדי שאשפת המיחזור שלכם באמת תוכל להתמחזר,

יש לנקות ולשטוף היטב את אריזות המזון משאריות,

פסולת מחזור לא באמת יכולה להתמחזר במצב מלוכלך.

להורדה מהירה של המדריך
יש ללחוץ

bottom of page