top of page

תודה רבה

המדריך לשיפוץ ירוק נכתב בכדי לעורר ולהעלות למודעות את הנושא הסביבתי בתחום עיצוב הפנים, ומטרתו לעזור בהבנה רחבה יותר ליתרונות הבריאותיים והסביבתיים, חיסכון בזמן ובהוצאות תחזוקה ואנרגיה.

bottom of page